2019 m. rugpjūčio 21 d.
 

Veiklos sritys

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pasirengimas ekstremalioms situacijoms, jų valdymas ir koordinavimas

- Sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai bei jų veiklos ekstremalių situacijų atvejais organizavimas, planavimo ekspertizė ir stebėsena. Visuomenės sveikatos priežiūros priemonių ekstremalių situacijų atvejais planavimas, informacijos apie ekstremalias sveikatai situacijas rinkimas, analizė, teikimas kitoms valstybės institucijoms. Visuomenės bei kitų tarnybų ir žinybų konsultavimas ekstremalių sveikatai situacijų prevencijos, planavimo ir pasirengimo klausimais.

- Teisės aktų ir metodinių rekomendacijų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliomis situacijomis, rengimas.

- Pagal kompetenciją bendrojo Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos parengties ekstremalioms situacijoms plano rengimas ir įgyvendinimas.

- Nagrinėjimas bei pastabų ir pasiūlymų teikimas įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, ministerijų įsakymų ir kitų dokumentų projektams. Pagal kompetenciją specialiųjų planų (pasirengimo gripo pandemijai, potvyniams, avarijai Ignalinos AE ir kitų) įgyvendinimo priemonių ir kontrolės vykdymas.

- Dalyvavimas įgyvendinant kovos su terorizmu programas.

- Sveikatos priežiūros įstaigų specialistų civilinės saugos mokymo planavimas bei organizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                          

Valstybės materialinių išteklių rezervo kaupimas ir administravimas

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių sudarymo, kaupimo, tvarkymo ir administravimo sistemos, galinčios užtikrinti efektyvų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos funkcionavimą ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais, racionaliai panaudojant valstybės medicinos rezervo administravimui, kaupimui ir tvarkymui skirtas lėšas, plėtojimas ir tobulinimas.

- Valstybės medicinos rezervo struktūros tobulinimas, atsižvelgiant į materialinių bei finansinių išteklių poreikį, esamą struktūrą, saugojimo galimybes, bei skiriamą finansavimą.

- Savalaikio sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargomis ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais užtikrinimas.

- Valstybės medicinos rezervo piniginių lėšų bei materialinių išteklių atsargų poreikio tikslinimas.

- Siūlymų rengimas dėl racionalaus valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargų tvarkymo teisinio reglamentavimo, parengiant būtinus norminius dokumentus.

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsakingojo saugotojo - Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio veiklos administravimas.

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių, kurie privalo būti atnaujinami arba yra neįrašyti į valstybės rezervo sąrašus, pardavimų organizavimas.

                                                                                                                                                  

Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimas / Nacionalinio koordinavimo centro veikla

                                                                                                                                                               

Bendradarbiavimas su Lietuvos, tarptautinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis, atsakingomis už sveikatos priežiūros organizavimą ir koordinavimą ekstremalių situacijų atvejais, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

- Dalyvavimas darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus, organizuojant pratybas ir mokymus. Paskaitų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose, pranešimų konferencijose ir seminaruose ekstremalių sveikatai situacijų klausimais skaitymas (Lietuvoje ir užsienyje).

- Dalyvavimas Komisijos strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti veikloje.

- Dalyvavimas Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato Sveikatos saugumo komiteto, NATO Vyriausiojo civilinių ekstremalių situacijų planavimo komiteto Jungtinio medicinos komiteto veikloje.

                                                                                                                                                

KONTAKTAI

 

Rožių al. 4A,

Vilnius LT-03160

Tel.: (8 5) 261 9888

Faksas: (8 5) 231 4436

el. paštas: info@essc.sam.lt

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 5) 261 9888

Faksas (8 5) 262 1962

el. paštas bud@essc.sam.lt

 

  

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A/S LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 3203667

Šiandien: 1351

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema