2018 m. gruodžio 12 d.
 
 

Veiklos sritys

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pasirengimas ekstremalioms situacijoms, jų valdymas ir koordinavimas

- Sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai bei jų veiklos ekstremalių situacijų atvejais organizavimas, planavimo ekspertizė ir stebėsena. Visuomenės sveikatos priežiūros priemonių ekstremalių situacijų atvejais planavimas, informacijos apie ekstremalias sveikatai situacijas rinkimas, analizė, teikimas kitoms valstybės institucijoms. Visuomenės bei kitų tarnybų ir žinybų konsultavimas ekstremalių sveikatai situacijų prevencijos, planavimo ir pasirengimo klausimais.

- Teisės aktų ir metodinių rekomendacijų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliomis situacijomis, rengimas.

- Pagal kompetenciją bendrojo Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos parengties ekstremalioms situacijoms plano rengimas ir įgyvendinimas.

- Nagrinėjimas bei pastabų ir pasiūlymų teikimas įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, ministerijų įsakymų ir kitų dokumentų projektams. Pagal kompetenciją specialiųjų planų (pasirengimo gripo pandemijai, potvyniams, avarijai Ignalinos AE ir kitų) įgyvendinimo priemonių ir kontrolės vykdymas.

- Dalyvavimas įgyvendinant kovos su terorizmu programas.

- Sveikatos priežiūros įstaigų specialistų civilinės saugos mokymo planavimas bei organizavimas.

                                                                                                                            

Apsinuodijimų informacijos rinkimas ir valdymas

- Konsultavimas apsinuodijimų atvejais - visą parą veikianti konsultacinė tarnyba, kurioje budi klinikinės toksikologijos gydytojai, specialistai, konsultuojantys visuomenę, asmens sveikatos priežiūros specialistus bei specializuotų tarnybų darbuotojus apsinuodijimų klausimais.

- Asmens sveikatos priežiūros specialistams yra teikiama informacija apie ūminius ir lėtinius apsinuodijimus, nuodingų medžiagų sukeliamus sveikatos sutrikimus, pirmosios pagalbos apsinuodijus teikimo principus, apsinuodijusių pacientų gydymą, priešnuodžių panaudojimą.

- Informacijos apie sukauptas Būtinųjų priešnuodžių atsargas greitosios medicinos pagalbos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose rinkimas, kaupimas ir analizavimas.

- Konsultacinės pagalbos cheminių avarijų atvejais teikimas gelbėjimo tarnyboms ir jų specialistams bei dalyvavimas epidemiologiniame incidento tyrime.

Apsinuodijimų epidemiologijos  vykdymas, apsinuodijimų statistikos kaupimas, apibendrinimas ir rekomendacijų teikimas.

- Dalyvavimas specialistų mokyme ir visuomenės švietime, paskaitų skaitymas, metodinių dažniausiai pasitaikančių apsinuodijimų gydymo rekomendacijų (algoritmų) ruošimas asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, interviu žiniasklaidai apie apsinuodijimus teikimas.

- Apsinuodijimų prevencijos vykdymas, apsinuodijimų rizikos faktorių visuomenėje išaiškinimas ir įvertinimas, jų poveikio sumažinimas ar eliminavimas. Potencialiai pavojingų preparatų išėmimo iš rinkos inicijavimas, dalyvavimas apsinuodijimų rizikos komunikacijoje (INTOX, ASHT), informavimas apie potencialiai pavojingas apsinuodijimų prasme medžiagas, preparatus ir situacijas.

                                                                                                                                          

Valstybės materialinių išteklių rezervo kaupimas ir administravimas

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių sudarymo, kaupimo, tvarkymo ir administravimo sistemos, galinčios užtikrinti efektyvų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos funkcionavimą ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais, racionaliai panaudojant valstybės medicinos rezervo administravimui, kaupimui ir tvarkymui skirtas lėšas, plėtojimas ir tobulinimas.

- Valstybės medicinos rezervo struktūros tobulinimas, atsižvelgiant į materialinių bei finansinių išteklių poreikį, esamą struktūrą, saugojimo galimybes, bei skiriamą finansavimą.

- Savalaikio sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargomis ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais užtikrinimas.

- Valstybės medicinos rezervo piniginių lėšų bei materialinių išteklių atsargų poreikio tikslinimas.

- Siūlymų rengimas dėl racionalaus valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargų tvarkymo teisinio reglamentavimo, parengiant būtinus norminius dokumentus.

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsakingojo saugotojo - Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio veiklos administravimas.

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių, kurie privalo būti atnaujinami arba yra neįrašyti į valstybės rezervo sąrašus, pardavimų organizavimas.

                                                                                                                                                  

Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimas / Nacionalinio koordinavimo centro veikla

                                                                                                                                                               

Bendradarbiavimas su Lietuvos, tarptautinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis, atsakingomis už sveikatos priežiūros organizavimą ir koordinavimą ekstremalių situacijų atvejais, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

- Dalyvavimas darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus, organizuojant pratybas ir mokymus. Paskaitų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose, pranešimų konferencijose ir seminaruose ekstremalių sveikatai situacijų klausimais skaitymas (Lietuvoje ir užsienyje).

- Dalyvavimas Komisijos strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti veikloje.

- Dalyvavimas Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato Sveikatos saugumo komiteto, NATO Vyriausiojo civilinių ekstremalių situacijų planavimo komiteto Jungtinio medicinos komiteto veikloje.

                                                                                                                                                

KONTAKTAI

Birutės g. 56,

Vilnius LT-08110

Tel.: (8 5) 261 9888

Faksas: (8 5) 231 4436

el. paštas: info@essc.sam.lt

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 5) 261 9888

Faksas (8 5) 262 1962

el. paštas bud@essc.sam.lt

Apsinuodijimų 

informacijos biuras

visą parą teikia neatidėliotiną

informaciją apsinuodijus

tel. (8 5) 236 2052 arba

mob. 8 687 53378

el. paštas aib@essc.sam.lt 

  

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A/S LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 2802561

Šiandien: 142

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema