2023 m. gegužės 29 d.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau - ESSC) tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
ESSC tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu:
1) jo sutikimu; 2) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens duomenis ESSC įpareigoja atitinkami teisės aktai; 4) vykdant ESSC pavestas viešosios valdžios funkcijas; 5) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl ESSC teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).
Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos
Pagrindinė ESSC duomenų apsaugos pareigūno paskirtis - užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų taikymą ESSC.
Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau - DAP) ESSC atlieka šias užduotis:
Informuoja ESSC ir duomenis ESSC tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir ESSC politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. informuoja, konsultuoja ESSC apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas;
Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį;
Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.
Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo ESSC, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.
Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

 

ESSC adresas: M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas LT-44356.
Bendras telefonas tel. (8 - 37) 28 2244
DAP el.paštas: duomenu.sauga@essc.sam.lt

 

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

Aktuali informacija

KONTAKTAI

M. K. Čiurlionio g. 23,
Kaunas LT-44356
Tel. (8 - 37) 28 2244
Faksas: (8 - 37) 28 2250
e.paštas: info@essc.sam.lt
 

Vilniaus padalinys

Mindaugo g. 12 

Vilnius LT-03225

Tel. (8 - 5) 261 9888

e.paštas: info@essc.sam.lt 

 

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 - 37) 28 2244

Faksas (8 - 37) 28 2250

e. paštas bud@essc.sam.lt

 

 

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A.s. LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 5772579

Šiandien: 1761

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema