2023 m. birželio 2 d.

Veiklos sritys

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų pasirengimo ir veiklos ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinavimas

  
– Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėsenos vykdymas ir rekomendacijų pasirengimui tobulinti teikimas. Metodinis vadovavimas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui ir veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais.

– Informacijos apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas priėmimo ir perdavimo (visą parą) tarp Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų, valstybės valdymo ir savivaldybės institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacijai, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai (toliau - NATO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms organizavimas, skubaus perspėjimo sistemų ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje koordinavimas ir organizavimas. 

– Informacijos apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas, jų padarinius, taikytas visuomenės sveikatos saugos priemones, padarinių mažinimo ar likvidavimo priemonių panaudojimą kaupimas ir analizavimas. 

– Visuomenės bei kitų tarnybų ir žinybų konsultavimas ekstremalių sveikatai situacijų prevencijos, planavimo ir pasirengimo klausimais.

– Pagal kompetenciją dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus ekstremaliųjų sveikatai situacijų srityje. Siūlymų Sveikatos apsaugos ministerijai dėl ekstremaliųjų sveikatai situacijų teisės aktų projektų rengimo teikimas, šių teisės aktų projektų nagrinėjimas ir derinimas, išvadų teikimas.

– Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ekstremaliųjų situacijų valdymo bendrųjų ir specialiųjų planų rengimas ir dalyvavimas įgyvendinant.

 
Valstybės materialinių išteklių rezervo kaupimas ir administravimas
 

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių sudarymo, kaupimo, tvarkymo ir administravimo sistemos, galinčios užtikrinti efektyvų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos funkcionavimą ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais, racionaliai panaudojant valstybės medicinos rezervo administravimui, kaupimui ir tvarkymui skirtas lėšas, plėtojimas ir tobulinimas.

 

- Valstybės medicinos rezervo struktūros tobulinimas, atsižvelgiant į materialinių bei finansinių išteklių poreikį, esamą struktūrą, saugojimo galimybes, bei skiriamą finansavimą.

 

- Savalaikio sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargomis ekstremalių situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos ir karo atvejais užtikrinimas.

 

- Valstybės medicinos rezervo piniginių lėšų bei materialinių išteklių atsargų poreikio tikslinimas.

 

- Siūlymų rengimas dėl racionalaus valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargų tvarkymo teisinio reglamentavimo, parengiant būtinus norminius dokumentus.

 

- Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių, kurie privalo būti atnaujinami arba yra neįrašyti į valstybės rezervo sąrašus, pardavimų organizavimas.

                                                                               

                                                               

Nacionalinio Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijų vykdymas ir pagal kompetenciją dalyvavimas įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatas Lietuvoje


– Pagal kompetenciją dalyvavimas įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatas Lietuvoje.


– Nacionalinio Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijų vykdymas ir atstovavimas Lietuvos Respublikos pozicijai Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos komisijos darbo grupėse ir komisijose.


– Bendradarbiavimas su Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių nacionaliniais Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centrais.

 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos, tarptautinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis, atsakingomis už sveikatos priežiūros organizavimą ir koordinavimą ekstremaliųjų situacijų atvejais, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

 
– Dalyvavimas darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus, organizuojant pratybas ir mokymus. 

– Paskaitų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose, pranešimų konferencijose ir seminaruose ekstremaliųjų sveikatai situacijų klausimais skaitymas (Lietuvoje ir užsienyje).
 
– Dalyvavimas Komisijos strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti veikloje.
 
– Atstovavimas Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Sveikatos saugumo komitete, kitose Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ekspertų komisijose, komitetuose ir darbo grupėse ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais.
 
– Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais.

 

 

Aktuali informacija

KONTAKTAI

M. K. Čiurlionio g. 23,
Kaunas LT-44356
Tel. (8 - 37) 28 2244
Faksas: (8 - 37) 28 2250
e.paštas: info@essc.sam.lt
 

Vilniaus padalinys

Mindaugo g. 12 

Vilnius LT-03225

Tel. (8 - 5) 261 9888

e.paštas: info@essc.sam.lt 

 

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 - 37) 28 2244

Faksas (8 - 37) 28 2250

e. paštas bud@essc.sam.lt

 

 

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A.s. LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 5781193

Šiandien: 35

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema